Privé consulten

- Privé Consult
- Privé Consult: partners
- Rouwverwerking


Privé consult

Voor wie?
Een privé consult is voor een ieder die vragen heeft. Vragen over het leven, vragen over jezelf in relatie tot; partner en/of gezin, familiebanden, werk, vrijetijdsbesteding, huisdieren, paranormale gaven of een combinatie van al deze factoren. Of vragen over het leven ná dit leven. Over bijvoorbeeld je overleden vader, moeder, opa, oma, kind, zus, broer, vriend of vriendin…

Kortom vragen over hen waarvan je hebt gehouden (en nog steeds doet).

Maar ook vragen over hén die zijn overleden waar je een minder goede band mee hebt gehad. Bijvoorbeeld een moeizame of ronduit een problematische band mee hebt gehad.

Heb je geen specifieke vraag?
Niet iedereen die een privé consult aanvraagt, heeft een vast omlijnde vraag in zijn of haar hoofd. Dit is ook geen vereiste voor een goed consult waarin jij zelf centraal staat.

Het privé consult zelf
Het Privé consult begint standaard met het doorgeven van informatie vanuit de spirituele wereld (zie mediumschap) en niet met het stellen van specifieke vragen van de consultant aan het medium. Deze informatie is zeer persoonlijk. Persoonlijk op een zuivere, liefdevolle, intense wijze.

Je kunt op de verkregen informatie vragen ter verduidelijking stellen. Na dit gedeelte van het consult staat het je vrij om met je vragen te komen die mogelijk spontaan zijn ontstaan tijdens het consult of de vragen te stellen die je hebt ‘meegenomen’.

De informatie vanuit de spirituele wereld is afkomstig van de gidsen. Gidsen (zie mediumschap) van het medium en die van jezelf. Het komt ook voor dat overleden personen,die je al dan niet in dit leven hebt gekend, een deel van het consult komen overbrengen. Vooróp staat het welbevinden van de consultant met andere woorden er wordt een afweging gemaakt door de gidsen of het contact in positieve zin bijdraagt aan het consult.

Contact met een overleden dierbare tijdens het consult is niet altíjd mogelijk. Wanneer een overleden persoon zelf niet deelneemt aan het gesprek heeft dit vaak een reden. Een reden die besproken wordt tijdens het consult. In dit geval wordt er óver de overleden persoon zo nodig informatie gegeven. Deze informatie is dan afkomstig van een gids.

Belangrijk om te weten
Alle informatie afkomstig vanuit de spirituele wereld is gericht op jouw spirituele ontwikkeling. Gidsen hebben jouw welzijn voor ogen en geven daarom alleen informatie door die je kunt ’dragen’ en begrijpen, toepassen in je leven. Je te helpen in levensprocessen die je doormaakt op welk gebied dat ook mag zijn. (zie ook mediumschap)

Het privé consult is niet bedoeld voor het stellen van medische vragen. Er wordt geen diagnose gesteld en/of vragen beantwoord over het al dan niet overwegen van een medische ingreep door de reguliere of alternatieve artsen.

Ook het ‘opsporen’, van vermiste personen, huisdieren en voorwerpen behoort niet echt thuis in mijn mediumschap.

Wil je een consult aanvragen of heb je nog vragen Zie contact .
Voor de kosten van een privé consult; zie tarieven.


Privé consult voor partners

Voor wie?
Een privé consult voor partners is bedoeld voor wanneer je samen vragen hebt. Je kunt als partners de wens/behoefte hebben om samen naar jullie leven of onderdelen daarvan te kijken. Je kunt beiden vragen hebben over de relatie. Vragen over jullie leven in relatie tot het gezin, familiebanden, huisdieren, rouwverwerking, werk, vrijetijdsbesteding, gaven of een combinatie van deze factoren.

Of vragen over het leven ná dit leven. Over bijvoorbeeld je overleden vader, moeder, opa, oma, kind, zus, broer, vriend of vriendin… etc. Vragen over hen waarvan je hebt gehouden (en nog steeds doet). Maar ook vragen over hén die zijn overleden waar je een minder goede band mee hebt gehad. Bijvoorbeeld een moeizame of een problematische band mee hebt gehad.

Het privé consult voor partners
Het Privé consult voor partners begint standaard met het doorgeven van informatie vanuit de spirituele wereld (zie mediumschap) en niet met het stellen van specifieke vragen van de consultanten aan het medium. Deze informatie is zeer persoonlijk. Persoonlijk op een zuivere, liefdevolle, intense wijze. De gidsen (zie mediumschap) zullen beurtelings beide partners aanspreken en de aandacht richten op ieder van jullie apart.

Jullie kunnen op de verkregen informatie vragen ter verduidelijking stellen. Na dit gedeelte van het consult staat het jullie vrij om de vragen te stellen die mogelijk spontaan zijn ontstaan tijdens het consult of de vragen te stellen die jullie hebben meegenomen.

De informatie vanuit de spirituele wereld is afkomstig van de gidsen. Gidsen (zie mediumschap) van het medium en die van jullie zelf. Het komt ook voor dat overleden personen, die jullie al dan niet in dit leven hebben gekend, een deel van het consult komen overbrengen. Vooróp staat het welbevinden van de consultant, met andere woorden er wordt een afweging gemaakt door de gidsen of dit contact in positieve zin bijdraagt aan het consult.

Contact met een overleden dierbare tijdens het consult is niet altíjd mogelijk. Wanneer een overleden persoon zelf niet deelneemt aan het gesprek heeft dit vaak een reden. Een reden die besproken wordt tijdens het consult. In dit geval wordt er óver de overleden persoon zo nodig informatie gegeven. Deze informatie is dan afkomstig van een gids.

Belangrijk om te weten
Alle informatie afkomstig vanuit de spirituele wereld is gericht op jullie spirituele ontwikkeling. Gidsen hebben jullie welzijn voor ogen en geven daarom alleen informatie door die je kunt ’dragen’ en begrijpen, toepassen in je leven. Je te helpen in levensprocessen die je samen of persoonlijk doormaakt op welk gebied dat ook mag zijn. (zie mediumschap) De gidsen bekijken bij het aanvragen van een consult voor partners of beide partners er mee zijn gediend. Zo kan het gebeuren dat bij de aanvraag déze vorm van consulteren, wordt afgeraden en voor één of beide partners een privé consult wordt aangeraden.

Het privé consult voor partners is niet bedoeld voor het stellen van medische vragen. Er wordt geen diagnose gesteld en/of vragen beantwoord over het al dan niet overwegen van een medische ingreep door de reguliere of alternatieve artsen. Ook het opsporen van vermiste personen, huisdieren en voorwerpen hoort niet echt thuis in mijn mediumschap.

Wil je een consult voor partners aanvragen of heb je nog vragen? Zie contact.
Voor de kosten van een privé consult voor partners; zie tarieven.

Rouwverwerking

In een mensenleven ontkomt men er niet aan dat er kennis wordt gemaakt met diepe rouwgevoelens. Een toestand van de geest die zorgt dat men naar binnen trekt en een diep verdriet ervaart die het dagelijks leven kleurt in schaduwlicht. Het verliezen van een( al dan niet) zeer geliefd persoon of huisdier,brengt een toestand te weeg die zijn weerga niet kent. Het gemis en het verdriet, de somberheid en verandering in het dagelijks leven, de boosheid en/of angst, kleurt het leven van de achterblijvers voor lange tijd. Iedereen beleeft rouw of een ervaring van verlies en verandering in zijn leven weer anders, gevoelens van rouw hebben vaak overeenkomsten maar worden ook op zeer persoonlijke wijze beleeft. Geen mens is hetzelfde. Niet alleen het verliezen door overlijden maar ook het verbreken van een relatie kan leiden tot deze diepe rouw ervaring. Vaak is hier dan sprake van een sterke spirituele band met degene die je zo mist. Ook het overlijden van of het verbreken van een relatie met een persoon waarmee je niet overweg kon in dit leven heeft een sterke invloed.

Herken je deze gevoelens en heb je de behoefte er een zuiver, niet veroordelend, liefdevol en verhelderend licht op te laten door bijvoorbeeld je eigen gidsen dan is een consult rouwverwerking iets voor jou. Je kunt kiezen voor een consult rouwverwerking voor alleen jezelf of met je levenspartner(maar samenkomen met een vriend(in) of familielid etc. kan natuurlijk ook. En je kunt er voor kiezen om met je gezin/kleine groep te komen, lees hieronder meer.

Rouwverwerking; consult voor gezin of kleine groep
Anders dan in het privé consult ,waarin de gehele mens en zijn leven centraal staat, ligt in dit consult meer het accent op het omgaan , het ervaren,het gemis, en verwerken van het verlies van een geliefd iemand. En zo mogelijk contact hebben met de overledene zelf. Dit consult blijkt niet alleen van nut voor ons als achterblijver/consultant maar ook zeker voor de overledene zelf. De overledene ervaart vaak hetzelfde gevoel van verlies en verdriet. Het consult draagt daarom bij voor alle betrokkenen aan de verwerking van de ontstane situatie ,het verlies en brengt veelal troost en inzichten. Contact met de overledene tijdens het consult is niet altijd mogelijk. Wanneer een overleden persoon zelf niet deelneemt aan het gesprek heeft dit altijd een goede reden. Een reden die duidelijk naar voren komt en besproken wordt tijdens het consult. Een van de redenen kan zijn dat de overleden persoon er zelf (nog) niet aan toe is of dat je zelf (nog) niet toe bent aan een ‘ontmoeting’. In dit geval wordt er over de overleden persoon zo nodig informatie gegeven. Deze informatie is dan afkomstig van een gids en eventueel een ander overleden familielid of bekende van de familie/ vriendengroep. Het komt ook zeker voor dat je band met de overledene niet goed was of zelfs verre van goed…In dit geval is ook de overledene niet aanwezig zodat je vrijuit kan luisteren/praten tijdens het consult.

Het consult zelf
Het consult begint standaard met het doorgeven van informatie vanuit de spirituele wereld (zie mediumschap) en niet met het stellen van specifieke vragen van de consultant(en) aan het medium. Deze informatie is van persoonlijke aard en op jouw/ jullie situatie toegesneden. Persoonlijk en op een zuivere, liefdevolle, intense wijze. Tijdens dit gedeelte van het consult is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen over de gegeven informatie. Later kunnen jullie de vragen stellen die je eventueel hebt mee hebt genomen of spontaan tijdens het consult zijn ontstaan. Ook wanneer je geen vragen hebt meegenomen maar ‘open’, komt ben je van harte welkom.

Belangrijk om te weten
Alle informatie is afkomstig vanuit de spirituele wereld . Gidsen hebben jullie welzijn voor ogen en geven daarom alleen informatie door die je kunt ’dragen’ en begrijpen, toepassen in je leven nu. Proberen jullie bij te staan in het rouwproces die jullie doormaken door inzichten en informatie te geven die in positieve zin bijdragen aan het rouwproces.(zie ook mediumschap)Ik raad je/jullie aan ook de ervaringen van enkele consultanten te lezen die dit consult al eens hebben ervaren, het schept een duidelijker beeld van wat het brengen kan.

Voor wie
Voor gezin of kleine groep.

Wanneer je liever alleen komt voor een gesprek kun je gebruik maken van het privé consult.
Wanneer je liever met zijn tweeën komt (levenspartner of anders) kun je gebruik maken van het partnerconsult.

Wil je een consult of heb je nog vragen? Zie contact.
Voor de kosten voor een consult rouwverwerking; zie tarieven.


Ga terug naar de homepage