Waarnemingen: ochtend, middag of avond

Een sfeervol dagdeel met voor een ieder een 'boodschap', waarneming vanuit de spirituele wereld. De waarnemingen worden gedaan aan de hand van een voorwerp die je zelf meebrengt. Bijvoorbeeld een sieraad, horloge, bril, sleutelbos of een ander (evt. dierbaar) voorwerp van je zélf. Het meebrengen van een voorwerp of foto van een geliefd overleden persoon of dier mag natuurlijk ook.

Voor wie is deze activiteit bedoeld
Je stelt zélf een groep mensen samen. Bijvoorbeeld vanuit je vrienden en kennissenkring, familie, collega’s of een combinatie daarvan. Voorop staat dat een ieder die deelneemt zin heeft in deze sfeervolle activiteit en open staat voor een boodschap vanuit de spirituele wereld. Deze ochtend, middag of avond is niet bedoeld voor kinderen. De deelnemende leeftijd is dan ook vanaf 18 jaar.

Zo krijgt iedere deelnemer een waarneming (boodschap) afgestemd op zijn of haar persoon, aan de hand van het meegebrachte voorwerp. Waarnemingen, verkregen uit een meegenomen foto of voorwerp van een geliefd overleden persoon of dier, kúnnen direct afkomstig zijn van hen zelf. Het is echter ook mogelijk dat de waarneming wordt doorgegeven door gidsen. (zie mediumschap)

De waarnemingen zijn altijd zuiver, persoonlijk en liefdevol. Bedoeld om jullie bij te staan door bijvoorbeeld te bemoedigen, te troosten, te bevestigen en inzichten te geven. De waarnemingen/boodschappen zijn altijd gericht op het welzijn van een ieder en wordt positief gebracht.

Zo zal je nooit een boodschap krijgen die je niet kan verwerken. Deze waarnemingen zijn afkomstig vanuit de spirituele wereld en worden door hen gedegen voorbereid. Deze persoonlijke boodschappen worden door gegeven aan het medium. Doorgaans ziet men zelf weinig van het contact tussen medium en gidsen en eventueel overleden dierbaren. In het gevoel echter wel, de sfeer wordt dan als liefdevol, warm en open ervaren. Wat je zíet, is dat het medium zeer geconcentreerd bezig is. Vóórop staat dat de boodschap zo zuiver mogelijk overgebracht moet worden en dat betekent dat de activiteit moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden
Voor het medium en de gidsen waarmee zij werkt, is het belangrijk dat een ieder op tijd aanwezig is (inloop). Dit is nodig om de juiste sfeer en de energie te kunnen neerzetten om in te kunnen werken. Het verlate binnen lopen of sowieso heen en weer lopen van de deelnemers tijdens de waarnemingen, kan het werk van het medium en dus het werk vanuit de spirituele wereld verstoren.

Het rustig en respectvol luisteren naar elkaars boodschap is ook zo'n voorwaarde om een mooie, zuivere waarneming te kunnen neerzetten. Het is dus niet de bedoeling dat er tijdens de waarnemingen sterk onder elkaar wordt gediscussieerd (Hoe interessant en gezellig ook op dat moment). Bovendien bevat íedere boodschap elementen die voor allemaal waardevol kunnen zijn.

De ingelaste pauze bijvoorbeeld, geeft voldoende mogelijkheden om even van gedachten te kunnen wisselen onder elkaar. Want met halve waarnemingen is tenslotte niemand gediend. Uit ervaring is gebleken dat het gebruik van alcohol vooraf en tijdens de waarnemingen door deelnemers, niet bijdraagt aan het zuiver kunnen ontvangen van de waarnemingen.

Het is al met al een sfeervol, gezellig maar ook zeker zinvol gebeuren.

De avond begint met een korte afstemming. Zo beginnen we met het luisteren naar sfeervolle (door het medium zelf meegebrachte) muziek. Het brengt ons als groep in de juiste sfeer en het medium kan zich dan rustig voorbereiden. De avond zal met inbegrip van een korte pauze (20 minuten) ongeveer zo'n 2.5 uur duren. Gerekend vanaf ‘de afstemming’.

Tot slot
Het karakter van deze activiteit brengt met zich mee dat de waarnemingen meer afgebakend zijn dan in bijvoorbeeld een privé consult (circa 2 uur). Een ieder wil tenslotte aan de beurt komen en is het breed uit bespreken van iemands privé leven niet altijd welkom. Wel zijn de waarnemingen ‘vol’, en goed afgerond.

Wanneer je uitgebreider iets wilt bespreken omdat de waarneming je sterk aan het denken heeft gezet en/of linken (b)lijkt te hebben met meer invloeden in je leven, kun je altijd een afspraak maken voor een privé consult. (zie Privé consulten)

Wil je een waarnemingsochtend, middag of avond aanvragen of heb je nog vragen? Zie contact.
Voor de kosten van een waarnemingsdagdeel, zie tarieven.
Ga terug naar de homepage